VERTROUWENSCONTACPERSOON

Saskia Wesselius North Sea Beach Rugby

Saskia Wesselius

Heb je een vraag of voel je je ergens niet prettig bij dan kun je mij bereiken per e-mail vertrouwenspersoon@northseabeachrugby.com of per telefoon 06-51087950.

Het werk van een vertrouwenscontactpersoon

Bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) kun je terecht als je vragen hebt over pesten, racisme, discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, seksuele voorkeur of bij grensoverschrijdend gedrag.

Binnen North Sea Beach Rugby is de vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over o.a. grensoverschrijdend gedrag. Een vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en kan eventueel doorverwijzen naar professionele hulp.

 Het is van belang dat iedereen die contact opneemt met de vertrouwenscontactpersoon zijn verhaal kan doen.

Een vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar voor iedereen die bij North Sea Beach Rugby betrokken is. Een VCP kiest geen kant naar aanleiding van wat er wordt besproken. De VCP is géén hulpverlener en doet géén onderzoek in de vereniging bij incidenten. Een Vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sport netwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van het bestuur. Een sociaal veilige sportomgeving is erg belangrijk voor iedereen binnen North Sea Beach Rugby. Heb je een persoonlijk probleem of zijn er andere vertrouwelijke zaken die je niet wilt bespreken met je trainer, begeleider of het bestuur dan kun je altijd bij de vertrouwenscontactpersoon. En waar nodig kan er worden doorverwezen naar andere instanties als dit nodig mocht zijn. Het is belangrijk om te weten dat het bestuur altijd verantwoordelijk blijft bij North Sea Beach Rugby. Daarom moet een VCP ieder incident melden bij het bestuur. Dit kan altijd anoniem als je je daar prettiger bij voelt.