NORTH SEA BEACH RUGBY GAAT NIET DOOR DIT JAAR!

Helaas is er met het nieuwe coronavirus (COVID-19) sprake van een wereldwijde pandemie die een grote invloed heeft op ons dagelijks leven. Ook de rugbysport ontkomt zowel in Nederland als ver daarbuiten niet aan de gevolgen hiervan.

Na langdurig beraad en veel overleg hebben wij als organisatie besloten het North Sea Beach Rugby evenement 2020 niet door te laten gaan. Het was een zware beslissing om te nemen, maar wij denken dat dit het enige juiste is in deze overmachtsituatie. Wij hopen op jullie begrip en stellen alles in het werk om de volgende editie te organiseren zodra dit mogelijk is. Op dit moment staat jullie gezondheid bij ons op de eerste plaats.

Blijf gezond, help mensen die hulp en steun nodig hebben zoveel mogelijk en volg de adviezen en richtlijnen op van de gezondheidsinstanties en overheden in jullie land.

Organisatie North Sea Beach Rugby (Stichting North Sea Beach Rugby)

NORTH SEA BEACH RUGBY IS CANCELLED THIS YEAR!

Unfortunately, with the new coronavirus (COVID-19) there is a global pandemic that has a major impact on our daily lives. Rugby sport, both in the Netherlands and far beyond, cannot escape the consequences of this.

After lengthy discussions and much consultation, we as an organisation have decided to cancel the North Sea Beach Rugby event 2020. It was a tough decision to make, but we think this is the only right thing to do in this situation of force majeure. We hope for your understanding and will do our utmost to organize the next edition as soon as possible.  Right now, your health comes first.

Stay healthy, help people who need help and support as much as possible and follow the advice and guidelines of the health authorities and governments in your country.

Organization North Sea Beach Rugby (Foundation North Sea Beach Rugby)