Vul onderstaand formulier in alstublieft!
Mocht je nog niet alle namen weten dan kan dit op een later moment. Uiterlijke inleverdatum is 2 weken voor aanvang toernooi.Laatste wijzigingen  kunnen voor de eerste wedstrijd op zaterdag worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.

Complete the form below please!
If you don't know all the names yet, you can do this at a later time. Deadline is 2 weeks before the start of the tournament. Last changes can be made prior to the first match on Saturday and can be communicated to the tournament secretariat.

Bitte füllen Sie das folgende Formular aus!
Wenn Sie noch nicht alle Namen wissen, können Sie dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Die Deadline ist 2 Wochen vor Turnierbeginn. Letzte Änderungen können vor dem ersten Spiel am Samstag gemacht werden und können dem Sekretariat des Turniers mitgeteilt werden.

Merci de remplir le formulaire ci-dessous!
Si vous ne connaissez pas encore tous les noms, vous pouvez le faire plus tard. La date limite est fixée à 2 semaines avant le début du tournoi. Les derniers changements peuvent être effectués avant le premier match du samedi et peuvent être communiqués au secretariat du tournoi.

SPELERS/PLAYERS AND MANAGEMENT

SPELERS / PLAYERS - TEAMBEGELEIDING / TEAM COACHES AND MANAGERS

Er kan worden gevraagd om legitimatie van de spelers / You may be asked for identification of players
Voor als er er nog vragen zijn over de spelerslijst / If we have any questions about the players list
Leeftijd alleen invullen bij jeugdteams /Age only necessary for youth teams
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age )
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age )
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age )
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Leeftijd / Age
Teammanager / Coach 1 is ons aanspreekpunt tijdens het evenement. Team Manager / Coach 1 is our contact during the tournament.
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Mobiel nummer / Mobile number
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Voornaam / First name
Achternaam / Surname
Bezig met versturen